Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Kategórie kurzov

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

STUPEŇ C

Pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.

STUPEŇ B

Morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia.

STUPEŇ A

Oceánska plavba na mori bez obmedzenia.

Celoročná ponuka pre našich verných kapitánov zľava na druhý kapitánsky kurz 15%, až do výšky 50 EUR

Pri zakúpení oboch kapitánskych kurzov na more a vnútrozemský A,B,C zľava 100 EUR z bežnej z ceny kurzov!

Cena kurzu 350 EUR

 

tel. +421 910 569 933

tel. +421 910 312 399

Informácie o kurze:

 

Kurz v úrovni stupňa C:


Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej
– navigácia – základné vedomosti
– plavebná náuka – vrátane plachetníc
– námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG)
– meteorológia – základné vedomosti
– zdravoveda – základné vedomosti
– jachtársky slovník v angličtine – základné vedomosti

 

Časový rozvrh kurzu: piatok    8.00 – 19.00 hod.
sobota   8.00 – 18.00 hod.
Nedeľa  8.00 – 16.00 hod.


Doklady potrebné ku skúške :

– žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
– žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
– potvrdenie o nautickej praxi min. 200 NM
– lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
– 2 farebné fotografie pasového formátu
– poplatok za vydanie preukazu 40,- EUR
– odborná zdatnosť – Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Termíny kurzov 

Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška

 1. 05. – 07. 04. 2019 30. 04. 2019
 2. 17. – 19. 05. 2019 11. 06. 2019
 3. 07. – 09. 06. 2019 20. 06. 2019